ginti

ginti
1 giñti, gẽna, gìnė tr. K, Š 1. varyti: Gink visus vaikus šalin Vdžg. Bepigu neginti, kad bėga S.Dauk. | Dabar bimbalelį giñsiam (toks vaikų žaidimas) Vkš. | prk.: Tokios kal̃bos Tarutį dar labiau liūdesin ginė P.Cvir. Gena visus dienos į smertį nasruosna Lp. Gelžkeliu javus giñdavo (veždavo) į Prūsus Šts. Negalima gi ginti ir ginti traktorių be priežiūros sp. Jos jau trečią barą rugių gẽna (pjauna) . Širdį pro kaklą gena ta šnapšė Šts. Genu sau par mintį, bet nebatmenu pasakų Šts. ^ Kaip tik užvalgau rūgščių kopūstų, tujau pat mane laukan gẽna (vidurius paleidžia) Vkš. Vidurius pradeda giñti KlvrŽ. 2. vyti: Ko teip smarkiai bėgi, ar tave kas gẽna? Kn. Anas mane gẽna iš ažačios Arm. Neskubėk – nėkas nègena Krtn. Genamasis gyvolis didžiais šūksniais bėgo J. | prk.: Banga gena bangą, ir bokšto akmuo paplautas nuvirsta žemyn Mair. Turiu gerą dviratį – gẽna du su puse (labai greitas) Šts. ^ Neturiu laiko – išėjau kap šunies genama Šn. Genamas bėk, duodamas imk Žem. Bėda bėdą gẽna (niekad iš bėdų negali išbristi) Vlkv. Piktas piktą gena LzP. | refl.: Gẽnasi kaip skalikas lapę Up. Užkinkykit šešius žirgus, ginsvos savo seserėles JD1527. | Penkiais metais jaunesnis, bet gẽnas – pasivys Šauk. ^ Triušio pirštinės genas minkštumą, o tvermės nėr (minkštos, bet nestiprios) Grg. 3. varyti bandą, gyvulius į ganyklą: Giñk gyvolius ganyti J. Genme (ginkime) namo jau, keliẽs (kelkis) Ad. Gìnė martelė palšus jautelius per aukštus kalnus, per dimijonus Smn. Kad tu ginsi margus jaučius, varyk vieškelaičiu RD74. Mūsų kasdien gena (parvaro) galvijus rytelio J.Jabl. Galvijų gẽnamas metas Š. 4. refl. rujotis, lakstytis: Karvė gẽnas K. Šėmargė jau gìnėsi Bt. 5. tinklą pritaisyti (pririšti) prie virvės: Sakyk, ar moki tinklą giñti? Plng. \ ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; išginti; nuginti; paginti; parginti; perginti; praginti; priginti; suginti; užginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ginti — 2 gìnti, gìna, gynė tr. 1. vaduoti kam užpuolus; atremti puolimą: Gynė žemę mano protėviai A.Vencl. Partinė organizacija ugdė vis naujus ir naujus ginamųjų ir puolamųjų kautynių didvyrius (sov.) rš. Jie savo žemę giñs Ėr. Jų vaikai taip gynė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Ginti-kirmil — ist ein Ort in Palästina, der aus den Amarna Briefen bekannt ist (EA 289: 18 20). Die genaue Lage ist unbekannt. Nach Aharoni ist Ginti kirmil mit Gath Carmel und dem Gath der Philister gleichzusetzen. Diese Identifikation wird heute von den… …   Deutsch Wikipedia

  • ginti — gi̇̀nti vksm. Kariai̇̃ nar̃siai gýnė sàvo krãštą nuo pri̇ešų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Tagi (Ginti mayor) — was the ruler/mayor of ancient Ginti ndash;(Gintikirmil), of the 14th century BC Amarna letters. Tagi s name is a Hurrian hypocoristicon for the word beautiful .Tagi was the father in law of Milkilu, mayor of ancient Gazru (modern Gezer), (one of …   Wikipedia

  • dəğinti — I (Gədəbəy) xəstəlik. – Dəğinti dəğif mallara, də:səη qənə II (Salyan) incik, xoşa gəlməyən …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • gintis — ginti̇̀s1 dkt. Žūtbūti̇̀nė ginti̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gʷhen-2(ǝ)- —     gʷhen 2(ǝ)     English meaning: to hit     Deutsche Übersetzung: ‘schlagen”     Material: nominal formation: gʷho no s ‘schlagen”, gʷhn̥ tó s “beaten”, gʷhn̥ tí s and gʷhn̥ ti̯ü (?) ‘schlagen”, gʷhen tel ‘schläger”, gʷhen tu̯o s “occidendus” …   Proto-Indo-European etymological dictionary

  • atlyginti — K 1. tr. padaryti lygų: Nelygų galą rąsto atlygink J. Reikia stiklo galą atlyginti Ėr. 2. tr. lygiai nustatyti, sureguliuoti (svarstykles): Svarstyklės atlygintos puikiausiai Ėr. 3. tr., intr. Sch107, Lp, Skr užmokėti, atsiteisti: Už sužeidimą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gynioti — gỹnioti, ioja, iojo Š, K.Būg, gynioti Slnt, gynioti, ioja, iojo 1. iter. 2 ginti 3: Aš gỹnioju senį su lazda nuo šuns J. Žadėjo gelbėti ir gynioti M.Valanč. Kitas tautas pilės, kalnai ir jūros nu neprietelių gyniojo S.Dauk. Par visą dieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lyginti — ( yti), ina, ino K 1. tr. SD320 daryti lygų paviršių, šalinti nelygumus: Jis lygina kurmarausius ant pievos J. Pievą [išknaisiotą] lyginu OG332. Lygintas akmuo NdŽ. Paėmęs šakę, lygink gyvolius (mėšlą gyvulių tvarte) Dov. | refl.: Kẽlias jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”